กิจกรรมต่างๆ ที่ทางสาขาจัดขึ้น

   กิจกรรมปีใหม่สาขาราชบุรี

            เมื่อวันที่ 18-24 ธันวาคม 53 ที่ผ่านมา ทางสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์ราชบุรี ได้มีจัดกิจกรรมในวันปีใหม่ขึ้น โดยทางสาบันได้แจกของขวัญให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

  คิงแมทส์ราชบุรีได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแห่งความทรงจำผูกพันแม่ลูก เมื่อวันแม่ที่ผ่านมา

            เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 ทางสถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ราชบุรี ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองหลายท่านในการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภาพถ่ายแห่งคามทรงจํา ผูกพันแม่ลูก”
  ประธานกรรมการบริษัทเอดู พาร์ค ร่วมแสดงความยินดีกับสาขาราชบุรี

             เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2553 อาจารย์ภูดิท ได้เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี กับท่านเจ้าของคิงแมทส์ สาขาราชบุรี และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพของน้องนักเรียนที่เรียนหลักสูตรคิงแมทส์ ให้มีความ สามารถมากยิ่งขึ้น
  ภาพบรรยากาศคิงแมทส์สาขาราชบุรี

              วันที่ 6-7 มีนาคม 2553 ได้เปิดสาขาใหม่  สาขาราชบุรี  ทีมงานบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับสาขาราชบุรี และได้เปิดอบรมให้กับครูและเจ้าหน้าที่