Kingmath & High Plus English สาขาอำเภอเวียงป่าเป้า

             สถาบันพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ คิงแมทส์ และสถาบันพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ High Plus Englishสาขาอำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยมี คุณฉวีวรรณ อันท้าว เป็นผู้บริหารสถาบันฯ
ในพิธีเปิดสถาบันได้รับเกียรติจากคุณอิ่นคำ บุญศรี และคุณประเสริฐ เทพวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลอำเภอเวียงป่าเป้า
เป็นประธานในพิธีร่วมกัน


บจก.เอดู พาร์ค โดยคุณสุพจน์ และคุณจินตนา ผู้บริหารบริษัทฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสถาบัน

กิจกรรมในงานมีการแสดงต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยการฟ้อนรำของน้อง ๆ หนู ๆ
ในชุด “ สืบสานตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ”

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ให้ความสนใจสถาบันเป็นอย่างมาก

              ทางบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ได้จัดอบรม การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้กับคณะคุณครูในอำเภอเวียงป่าเป้าและอำเภอใกล้เคียง
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555  ณ ห้องประชุมซีแอนด์ซี เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถมากยิ่งขึ้น  โดยได้รับความสนใจจากคณะครูและสถานศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดีผู้บริหารบริษัท เอดูพาร์ค จำกัด และ ผู้บริหารสถาบันคิงแมทส์ & ไฮพลัส สาขาเวียงป่าเป้า
ร่วมถ่ายภาพกับคณะครูที่มาอบรมเป็นที่ระลึก
              ทางบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ขอแสดงความยินดีกับคิงแมทส์ & ไฮพลัส สาขาเวียงป่าเป้า เนื่องในโอกาสเปิดสาขา และขอให้ทางสาขาประสบความสำเร็จ และเป็นอีกหนึ่งสาขาคุณภาพในการสร้างและบ่มเพาะนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ