" แม่คนดีที่หนึ่ง รักแม่ค่ะ "
(ผุสดี สร้อยสุวรรณ คิงแมทส์อำเภอเมืองเชียงราย )


" ผมรักแม่ "
(อัครินทร์ ขจรรัฐฐานันท์ สำนักงานใหญ่ )


" "ข่อยขอบคุณเจ้าเด้ออีแม่!!!!!!!!!!!!" "
(นิตติยา ไพเรืองโสม เอดู พาร์ค )